EDUCATION IN INDONESIA WHEN THIS AND FUTURE

small yusuf toy car ....!!!

Wednesday, September 16, 2009

Indonesia Văn hóa

Indonesia là một trong những quốc gia đó có hầu hết các văn hóa và đa dạng. Với hàng ngàn hòn đảo chắc chắn có rất nhiều quan tâm từ khu vực đảo với một melayu Sumatera phụ tùng, đi lang thang và những người khác. Java và Madura đảo Sunda bộ lạc với các địa phương, Java và Madura. Đảo Borneo có các khu vực bộ lạc và bộ lạc dayak nhiều địa phương trong tiểu bang của Indonesia.
Của tất cả các nền văn hóa tốt đẹp của nghệ thuật múa, âm nhạc và bài hát của khóa học là rất khó khăn để ghi nhớ.
Hơn nữa, Indonesia người dân ngày nay rất nhiều người thay vì sẽ hát và phong cách văn hóa nước ngoài là văn hóa riêng của mình mà rất nhiều người trong số họ dễ dàng quên. Đây có phải là sự khởi đầu của sự tàn phá của Indonesia văn hóa? Đâu là ý nghĩa của thanh niên dân tộc đương đại tại quốc gia Indonesia ..?
Một khi Ambalat đảo, reog ponorogo và Pendet muốn trong một malaysia mới thừa nhận sự nhầm lẫn như là hoảng sợ cũ. Tại sao chúng ta là thanh niên ít nhiều người yêu thương của chính nền văn hóa (Indonesia) là một .. rất cao quý?
Hãy để tăng sớm để đánh giá cao nền văn hóa riêng của họ luôn luôn sử dụng văn hoá bản địa của chúng tôi - Indonesia Raya ..

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home